Meny
 

AKTIVITETER

Hageby biblioteket har många roliga aktiviteter

för både barn och vuxna i höst

Med bibliotekets verksamhet som grund och ett varierat utbud av nya medier skapas en träffpunkt för upplevelser, program, lärande och skapande. Att öppna ett bibliotek i en av Norrköpings största köpgallerior är ett medvetet grepp: - Vi vill finnas där människor rör sig med ett föränderligt bibliotek planerat utifrån besökarnas behov.

Välkomna till det moderna Biblioteket!