Meny
 

Aktiviteter

Hageby biblioteket har många roliga aktiviteter

för både barn under sommaren

Med bibliotekets verksamhet som grund och ett varierat utbud av nya medier skapas en träffpunkt för upplevelser, program, lärande och skapande. Att öppna ett bibliotek i en av Norrköpings största köpgallerior är ett medvetet grepp. Vi vill finnas där människor rör sig med ett föränderligt bibliotek planerat utifrån besökarnas behov.

Välkomna till det moderna Biblioteket!